Poslušnost

Chůze u nohy

Sedni - lehni - vstaň
 
Štěkání
 
Skok šplhem
 

Kladina nízká